Izabela Kacprzyk – Góraj – neurologopeda, logopeda ogólny i kliniczny, glottodydaktyk. Absolwentka I i II stopnia studiów Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie.

Przygodę z logopedią zaczynała od pracy z dziećmi w żłobkach i przedszkolach w Warszawie prowadząc diagnozy i terapię dzieci z dyslalią, ORM, jąkaniem, zaburzeniami językowymi u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, a także prowadząc zajęcia grupowe – profilaktyczne i logorytmiczne. Rozwijanie komunikacji i usprawnianie artykulacji u dzieci poprzez zabawę i indywidualne podejście do każdego uważa za podstawę do szybkiego i efektywnego osiągnięcia sukcesu. Jedną z wielu pasji jest komunikacja z osobami głuchymi i z niedosłuchem w języku migowym, a także usprawnianie ich mowy werbalnej.


Obecnie pracuje z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy i języka, jako neurologopeda w Zespole Oddziałów Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją logopedyczną osób po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych oraz w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych.  Przedmiotem zainteresowania są zaburzenia mowy i komunikacji u osób dorosłych w kontekście dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego i chorób neurodegeneracyjnych mózgu. Na co dzień pracuje z chorymi z afazją, dyzartrią, dysfagia. W pracy z pacjentami wykorzystuje podejście pragmatyczne. Podstawowym celem w terapii neurologopedycznej jest przywracanie i usprawnianie chorym zdolności do komunikowania się z otoczeniem. Istotne jest również wsparcie psychiczne dla pacjenta i jego najbliższych oraz indywidualne podejście do chorego i jego terapii.

Praktykę zdobyła pracując, jako logopeda w Klinice Rehabilitacji Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, a także odbywając wiele staży m. in w Centrum Alzheimera w Warszawie, w Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego, w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie, w Oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Grochowskiego.

Posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenia, chęć podnoszenia własnych kwalifikacji, a także zainteresowania pozwalają właściwie wykonywać swoją pracę. Ze swojej strony gwarantuje pełne zaangażowanie w sposób przeprowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.


kontakt: +48 781 997 001